Vad som ursprungligen var en kartläggning av min egen släkt har gradvis breddats på ett tämligen ostrukturerat sätt, men en faktor är definitivt geografisk närhet till Åmål, varvid norra Dalsland och västra Värmland ligger bra till. Några släktnamn i detta område har lockat till undersökning: Moffat, Lilljebjörn och Warg har ägnats mycket tid.

Jag tänker mig nu att lägga ut en del av denna släktforskning i olika former. Takten kanske inte blir så stor men det får vi se. De artiklar som jag publicerat i olika genealogiska fora hittas i publikationslistan.

Anders Klarbring
Linköping